Sessies

Tijdens de Dag van de Kraamzorg kies je vier sessies. Meer informatie over het skillslab vind je hier.

THEMA: Goede start voor moeder en kind
Kraamzorg is noodzakelijke en toegankelijke zorg voor een veilige start voor gezondere kinderen en moeders. Jij als kraamverzorgende kunt dure zorg voor nu en later voorkomen. Je kraamgezin een goede start geven, dat is waar het om draait. Tijdens de Dag van de kraamzorg zijn er daarom diverse sessies en workshops die ingaan op de meer ingewikkelde situaties waar jij als kraamverzorgende tegenaan kunt lopen.

Tijdens deze workshop deelt dermatoloog Marjolein Leenarts haar kennis en geeft ze veel praktische tips over de verzorging van kinderhuid. Wat zijn normale vlekjes en plekjes, en welke moet je echt in de gaten houden?Hoe voorkom je allergieën en andere huidproblemen? Ook de verzorging van babybillen, het badje en moedervlekken passeren de revue. Maar ook het koortslipvirus, waterpokken en krentenbaard…

En uiteraard is er tijd om deze dermatoog alles, maar dan ook alles te vragen wat je wel eens zou willen weten over de huid.

Marjolein Leenarts, dermatoloog

Stelling: ”Postpartum depressies moeten eerder gesignaleerd worden. Dit gebeurt nu vaak te laat, waardoor moeders onnodig in een heel diep dal terecht komen.”

Onderwerpen tijdens de workshop:

 • Postnatale depressies bij net bevallen moeders (en vaders)
 • Signalen van een postpartum depressie
 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Invloed van social media op net bevallen ouders
 • Zoveel mensen, zoveel meningen
 • Hechtingsproblematiek
 • Doorverwijzen: naar wie en wanneer?

Tilda Timmers, ervaringsdeskundige, therapeut en coach

Tijdens deze workshop leer je wat een postpartum depressie is en wat eraan te doen is. Speerpunt is de vraag wat jij als kraamverzorgende kunt doen om vrouwen met een (beginnende) postpartum depressie te ondersteunen. Kraamverzorgenden kunnen, misschien wel meer dan zij denken, een belangrijke rol spelen in zowel het voorkomen van een postpartum depressie als in het tijdig onderkennen daarvan. Postpartum depressie komt erg veel voor, maar is voor velen nog steeds een taboe. Kraamverzorgenden kunnen helpen dat taboe te doorbreken. Daardoor kunnen kraamvrouwen open zijn over hun gevoelens en zo snel mogelijk de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dat is zowel voor henzelf als voor hun baby van het grootste belang. Deze workshop wordt gegeven door (ervarings)deskundige Anne Marleen Meulink, counselor voor vrouwen met een postpartum depressie en auteur van het toegankelijke boek : ‘Postpartum depressie: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning’ (Uitgeverij SWP).

Na deze workshop:

 • Weet je wat een postpartum depressie is en welke andere psychische stoornissen in het kraambed kunnen ontstaan;
 • Ben je op de hoogte van de mogelijke gevolgen van een postpartum depressie voor de ontwikkeling van de baby;
 • Ken je de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een postpartum depressie;
 • Heb je handvatten voor het begeleiden van vrouwen die psychisch lijden in het kraambed
 • Weet je hoe je psychische problemen tijdens de kraamweek op een prettige manier bespreekbaar kunt maken

Anne Marleen Meulink, Postpartum Steun

Ergonomisch dragen is enorm populair, en dat is enorm fijn! Maar wat is ergonomisch dragen eigenlijk? En welke invloed heeft dit op de hechting. Hier gaan we tijdens deze sessie induiken.

Steeds meer gezinnen stellen vragen over de draagdoek aan hun kraamverzorgende. Maar je kunt dit ook als suggestie bieden in jouw kraamgezin als interventie. Ook kijken we naar het ondersteunen van de hechting tussen vader en baby. En wat zijn eigenlijk de veilgheidspunten bij het dragen?  We brengen tijdens de sessie het knopen niet zelf in de praktijk, maar je leert wel alles over de veiligheidspunten tijdens het dragen.

Kortom: een zeer informatieve sessie, met alle ruimte voor vragen en uiteraard een demo.

 • ergonomisch dragen en hechting
 • dragen als interventie
 • de vader ondersteunen in het hechtingsproces
 • veiligheidsaspecten tijdens het dragen
 • het kraamgezin doorverwijzen naar een draagconsulent, hoe en waarom

Miluška Flooren-van Eekelen, oprichter van Liefdevol Dragen

1 partner + 1 partner = partnerrelatie + ouderrelatie + ouder-kind relatie

Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven en een bevalling is één van de indrukwekkendste gebeurtenissen in het leven. De rol en betrokkenheid van de partner is daarbij van groot belang, zowel voor, tijdens als na de bevalling!

Investeren in een positieve beleving van de bevalling en de overgang naar het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen en voor de relatie tussen de ouders. Als professional in de geboortezorg heb je hierin een essentiële rol!
Vanuit (wetenschappelijk) onderzoek is er veel kennis over interactie tussen partners enerzijds en tussen ouders en baby anderzijds. Ook weet Marlies inmiddels uit eigen ervaring – na twaalf jaar waarin ze meer dan duizend stellen begeleidde met behulp van de cursus Prettig Bevallen – dat het echt de moeite waard is om je als team voor te bereiden op zowel de bevalling als de overgang naar het ouderschap.

Na afloop heb je kennis over:
• Het belang van de rol van de partner rondom de bevalling
• Het belang van een goede voorbereiding voor beide ouders, als team, op de bevalling en de overgang naar het ouderschap.
• De rol van de kraamverzorgende hier bij.

Marlies Galema, verloskundige (n.p.), auteur, trainer, spreker en docent

In een multiculturele samenleving heb je als professional te maken met allerlei verschillende gewoontes rondom de bevalling en kraamtijd en opvoeding. Hoe ga je hiermee om? Hoe wordt er omgegaan met andere kinderen binnen het gezin? En welke rol speelt oma bijvoorbeeld?

In deze workshop bespreken we op een interactieve manier de verschillende gebruiken en rituelen rondom de bevalling en kraamtijd.

Fadua el Bouazzaoui  en Hafida Boukayoua, Coördinator Voorlichters Gezondheid

Ook dit jaar is het mogelijk om de skillslab carousel ook als workshop te kiezen (tijdens de pauzes is het skillslab vrij te bezoeken). Je maakt dan in een kleine groep kennis met verschillende vaardigheden en oefent deze vaardigheden. In iedere workshopronde komen 3-4 verschillende vaardigheden aan bod. Laat je verrassen welke vaardigheid je gaat oefenen!

Verpleegtechnische vaardigheden staan op de lijst van “nieuwe” vaardigheden die je als kraamverzorgende kunt aanleren en die zijn opgenomen in de nieuwste editie van het KCKZ register. Tijdens de Dag van de Kraamzorg is het mogelijk om met verschillende verpleegtechnische vaardigheden kennis te maken en te oefenen onder begeleiding van een van onze Vrouwenzorg trainers. Om te oefenen wordt er gebruik gemaakt van diverse oefenfantooms zodat de vaardigheid zo realistisch mogelijk geoefend en getoetst kan worden. Maak kennis met: Injecteren (IM en subcutaan), bloeddrukmeting en verblijfskatheter verwijderen.

Ook onderdelen van de carrousel:

ACUVER – Partusassistentie en acute vaardigheden in het kraambed
Het voorbereid zijn op acute vaardigheden zoals fluxus in het kraambed, reanimatie pasgeborene/baby, eclampsie, stortbevalling of hulp bij de schouderdystocie…. Allemaal situaties die onverwacht kunnen voorkomen en waar je als kraamverzorgende adequaat op moet kunnen reageren. Vaak wordt gezegd: “Als je maar iets doet” maar met dit uitgangspunt kom je in de huidige kraamzorg niet meer mee weg. De verloskundigen willen graag een “partner” tijdens de poliklinische en thuisbevalling waar ze samen mee de bevalling tot een goed eind kan brengen en waarin wederzijds vertrouwen is wat betreft de vaardigheden en kennis in acute situaties. De cliënt wil in het kraambed naast alle zorgaspecten ook vertrouwen op deze kennis en vaardigheden.
Oefen tijdens deze dag verschillende vaardigheden in onze vaardigheden carrousel.

Lachgas tijdens de bevalling
Steeds meer geboortecentra en afdelingen verloskunde kunnen lachgas als pijnreducerende interventie aanbieden aan de barende. De verloskundige bepaalt de indicatie voor lachgastoediening en als kraamverzorgende ben je betrokken bij het assisteren van de verloskundige en de coaching en toediening van lachgas bij de barende. Maak bij de Vrouwenzorg carrousel tijdens de dag van de kraamzorg kennis met de lachgasopstelling zoals je deze in de praktijk zal tegenkomen en laat je informeren over de werking en het gebruik van lachgas tijdens de bevalling. Vrouwenzorg werkt als enige opleidingsbureau met volledig functionerende simulatie opstellingen. Op deze manier kunnen de deelnemers de demo, instructie, oefening en toetsing zo realistisch mogelijk verrichten.

Cliënten zijn tegenwoordig mondiger en vaak voorbereid en geïnformeerd over de mogelijkheden in de zwangerschap, baring en het kraambed. Vaak heeft de cliënt zich georiënteerd op de invloed en de mogelijkheden wat betreft “lifestyle”, “voeding”, “sportactiviteiten”, “seksualiteit”, “echografisch onderzoek”, “wensen rondom de bevalling”, “wensen in het kraambed” etc.
Als kraamverzorgende is het van belang de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de “vraag” van de cliënt en hierbij ook zelf rekening te houden met zorgaspecten die vanuit je professie noodzakelijk zijn.
“Hoe ga ik dit gesprek aan?” “Hoe creëer ik een goede balans tussen wenselijk en noodzakelijk?” Tijdens deze workshop gaan we in op de communicatie rondom deze aspecten en hoe verschillende gesprektechnieken je hierbij kunnen helpen.
Rob Göbel, Vrouw&Zorg

Bij 29 weken totaal onverwacht geboren, een spannende periode voor de ouders en een uitdaging voor de pasgeborene!

Tot het moment van het ontslag beleven veel ouders het gevoel van een achtbaan…. Wat is er nog zeker in deze periode? En dan als alles goed gaat een terugval….Eindelijk naar huis en dan…”alleen”, geen verpleegkundige of arts die buiten de deur staat om je te helpen bij een spontane vraag of het zien van gedrag wat je nog eerder is opgevallen. Hoe gaat het verder met de voeding, het ritme van slapen en wakker zijn…

Als kraamverzorgende kun je tijdens de couveuse nazorg periode een waardevolle rol spelen in het wennen van de overgang van ziekenhuis zorg naar zelfstandige zorg in de thuissituatie. Sabine Oude Maatman is als ICN verpleegkundige en verplegingswetenschapper gespecialiseerd in family centered care en ontwikkelingsgerichte zorg. Als Vrouwenzorg trainer verzorgt zij o.a. de scholingen Couveuse nazorg en is betrokken bij het vormgeven van onderwijs.

Laat je inspireren welke rol je kunt spelen en je kennis verdiepen in het wel en wee van de pasgeborene na een zorgtraject in de couveuse.
Sabine Oude Maatman, Vrouwenzorg trainer

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

 • Wat betekent dit voor de kraamzorg?
 • Wat vraagt dit van kraamverzorgenden en hun relatie met kind en ouders?

In deze workshop leer je wat de stappen van de meldcode voor jou inhouden en is er ruimte voor de dilemma’s en vragen uit de praktijk.

Edith Geurts, inhoudsdeskundige kindermishandeling en huiselijk geweld, Augeo Academy

Herken je deze casus?
Kraamverzorgende Jolanda wordt ingezet in een kraamzorg bij Esmee. Esmee is alleenstaand, 19 jaar en bevallen van haar eerste kindje Sem. Esmee woont bij haar ouders en er is geen vader van de baby in beeld. Met deze beknopte informatie start Jolanda in dit gezin. Tijdens de zorg vallen de kraamverzorgende steeds meer dingen op. Esmee is veel bezig met haar mobiel en maakt nauwelijks contact met haar baby. Zij legt Sem in zijn bedje als zij een sigaret wil roken en reageert nauwelijks op zijn huilen. De ouders van Esmee maken zich zorgen. Zij merken op dat de vader van de baby geregeld contact opneemt met Esmee en zowel per app als telefonisch uit dreigende taal uitspreekt. Jolanda ziet veel risico’s en maakt zich zorgen.

Ieder kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een goede toekomst!
Als kraamverzorgende breng je van alle betrokken zorgverleners de meeste uren in het gezin door en heb je een signalerende functie. Jij weet als geen ander wat zich afspeelt ‘achter de voordeur’. Helder hebben waar risico’s liggen maar ook welke beschermende factoren er in een gezin zijn is een belangrijk onderdeel in het werk als kraamverzorgende.
In deze workshop zullen wij aandacht schenken aan;

 • Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren
 • Het methodisch werken middels het formuleren van ondersteuningsvragen en zorgdoelen en de warme overdracht naar jeugdgezondheidszorg

Simone van der Veen, manager Kraamzorg  Geboortezorg EigenWijs 

Je hoopt het nooit mee te maken, maar weet jij nog hoe je moet reanimeren bij een baby? En bij de moeder?

In de kraamtijd heb jij als kraamverzorgende een belangrijke rol in het geven van tips over veiligheid. Tijdens de workshop krijg je handige informatie over bekende en onbekende gevaren en laten we je nog een keer de belangrijke handelingen uitvoeren.  Tijdens de workshop ga je aan de slag met reanimeren en ga je aan de gang met het verslikkingsvest. 
Louisa Salome, instructeur bij Inprevo

In 2015 wordt Hiske Kuilman voor het eerst moeder. Wat een roze wolk had moeten zijn eindigt in een nachtmerrie. Haar zoontje Hugo wordt volledig onverwacht stil geboren. Een intense week vol verdriet volgt. Ineens moet ze keuzes maken waar ze nog nooit eerder over nagedacht heeft. In plaats van een kraamweek met beschuitjes, borstvoeding en baby knuffelen, moet ze samen met haar man een begrafenis regelen. Hiske beschrijft in deze lezing deze kraamweek die zo anders was dan ze ooit had kunnen vermoeden.

Helaas eindigt niet elke zwangerschap in een levend geboren baby. Als kraamverzorgende kun je te maken krijgen met een gezin waarin de baby is overleden. Het is belangrijk om te weten op welke manier je een gezin dat te maken krijgt met dit verlies kunt begeleiden. Het verliezen van een baby betekent ook het verlies van de toekomst en verwachtingen die je hebt van het leven met deze baby.

Je kunt in de kraamweek een essentiële rol hebben in het kennismaken en afscheid nemen van de overleden baby. Hiske geeft praktische tips die je kunnen helpen om deze kraamweek naast heel verdrietig, ook heel bijzonder te maken.

Deze lezing bestaat uit:

 • Een zeer persoonlijk verhaal over een kraamweek zonder baby
 • Do’s en don’t kraamverzorgende na het verliezen van een baby
 • Praktische tips om ouders die hun baby zijn verloren te begeleiden in de kraamweek

Hiske Kuilman, verliescoach voor ouders die een baby zijn verloren, spreker en trainer over babyverlies en ervaringsdeskundige

Bij kleine baby’s denken we al snel aan lieve kleine sokjes, veel knuffelen, kraambezoek en daarna aan gebroken nachten en huilen. Maar huilen is meer dan twee natte wangen.

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op onderwerpen als:

 • waarom huilen baby’s
 • wat doet huilen met een baby
 • wat doet huilen met de ouder
 • wanneer spreken we van een probleem
 • rust en regelmaat

Miluška Flooren-van Eekelen, oprichter van Liefdevol Dragen

CenteringPregnancy® is geboortezorg in groepsvorm. Deze vorm van zorg maakt gebruik van de kennis en wijsheid die in iedere geboortezorg professional schuilt en die culturele waarden en normen waardeert. Uitgangspunt is dat zorgverleners een faciliterende rol aannemen in plaats van de traditionele, informatief-didactische rol, waardoor een dynamische zorgomgeving ontstaat.

Zowel internationaal als Nederlands onderzoek laat zien dat kwetsbare groepen zwangeren beter worden bereikt en de uitkomsten van zorg verbeteren.

Centering is in 2012 in Nederland geïntroduceerd in de verloskunde en in 2014 in de Jeugdgezondheidszorg. Inmiddels is er onder andere Centering voor partners, voor specifieke doelgroepen, CenteringFit en wordt er gewerkt aan Centering Diabetes.

Tijdens deze sessie leer je:

 • Wat er bereikt is in de afgelopen 6 jaar
 • Meer over de resultaten van onderzoek
 • Welke voorgenomen ontwikkelingen de toekomst zal brengen

Marlies Rijnders, adviseur Centering Nederland en bestuurslid Foundation Group Care Global

Wist je dat een kwart van de patiënten in de drie Nederlandse Brandwondencentra jonger is dan 5 jaar? In ruim 90% procent van deze ongevallen is de oorzaak hete thee of koffie.

Jij als kraamverzorgende kunt helpen deze ongevallen te voorkomen. Tijdens de kraamtijd kom jij bij de jonge gezinnen in huis en speel je in cruciale rol in het geven van informatie en (veiligheids)tips om de kersverse ouders en baby een zo goed mogelijke start te geven. Help jij mee om brandwonden te voorkomen? 

Tijdens de workshop krijg je handige informatie om ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de grootste risico’s voor het oplopen van brandwonden. Welke simpele maatregelen jij en de ouders kunnen nemen om een brandwondenongeval te voorkomen. En wat je moet doen als een kindje onverhoopt toch brandwonden oploopt (Eerste Hulp bij Brandwonden).

Jij als kraamverzorgende kan het verschil maken! Help mee ongevallen te voorkomen en schrijf je in voor deze sessie.

Deze workshop wordt verzorgd door Nederlandse Brandwonden Stichting

THEMA: Voeding voor moeder en kind
Dat gezonde voeding tijdens de zwangerschap belangrijk is, weet iedereen. Maar binnen de kraamperiode is voeding net zo goed een basis voor de toekomst van moeder en kind. En ook borstvoeding is een heel belangrijk voor de beste start van moeder en kind. Vandaar dat er dit jaar diverse sessies zullen zijn met tips, handvatten en oplossingen voor de uitdagingen als het gaat om gezonde voeding.

Gezond eten en leven is voor iedereen mogelijk, juist ook voor gezinnen, Denise & Mirella inspireren op het gebied van voeding, sport en mindset. Met hun aanpak die simpel & snel is, kan je eenvoudig gezonde maaltijden op tafel zetten.

Ouders en verzorgers hebben vaak “eigen” overtuigingen die de smaakontwikkeling van een kind in de weg staan. Dat je al vroeg moet beginnen met proeven en ervaren is een feit. In deze workshop vertellen ze je meer over voeding, creativiteit en wat het voor jou en ook je kraamgezin kan doen. De koelkast in elk gezin is anders, maar wat weet jij er van te maken?! We gaan ook met elkaar in gesprek over goed voor jezelf zorgen, want als werkende vrouw in een baan met onregelmatige tijden schiet dat er nog wel eens bij in!

Wil jij inspiratie opdoen en weten hoe wij het doen? Bezoek dan onze workshop op de dag van de kraamzorg.

Alvast wat Gezonde Dutchies-kooktips:

 • Investeer in een ruim assortiment kruiden en andere natuurlijke smaakmakers. Zo breng je al je gerechten heerlijk op smaak zonder pakjes en zakjes te hoeven gebruiken.
 • Zelf saus maken kun je prima doen op basis van vers gesneden tomaten, deze geven namelijk veel vocht af tijden het koken. Kokosmelk gebruiken kan ook. Voeg de gewenste kruiden toe en je hebt een heerlijke saus.
 • Bak zelf je gezonde snacks en voeg hier groenten aan toe. Denk aan een courgette-brownie of een hartige cupcake met wortel, paprika en prei!

Influencers Mirella en Denise van Gezonde Dutchies

Na de geboorte is de baby aangewezen op het eigen immuunsysteem. Een grote rol bij de ontwikkeling van het immuunsysteem is weggelegd voor de darmmicrobiota.

70% van het immuunsysteem bevindt zich in de darm. Een goede opbouw van het darmmicrobiota, het geheel van micro-organismen in de darm, is dan ook cruciaal. Tijdens de zwangerschap en direct na de geboorte start de ontwikkeling van het immuunsysteem, met name vanuit de opbouw van het darmmicrobiota.

Een gezond darmmicrobiota bestaat voornamelijk uit bifidobacteriën. Externe factoren kunnen dit proces zowel positief als negatief beïnvloeden. Zo geeft ge¬boorte via een keizersnede, antibioticagebruik tijdens de zwangerschap of in het vroege leven, of allergieën in de familie, een hoger risico op een disbalans in het darmmicrobiota (dysbiose). Door voldoende bloot¬stelling aan de omgeving en door het geven van de juiste voeding, kan de vorming van het immuunsysteem positief worden beïnvloed.

Tijdens deze workshop zullen we de laatste inzichten delen over onderzoek naar de juiste voeding tijdens de eerste 1000 dagen, waarbij borstvoeding de gouden standaard is. borstvoeding wordt steeds verder ontrafeld. Graag praten wij u bij over een aantal ‘nieuwe’ componenten: pre-, pro- en postbiotica. Tegelijkertijd maken we deze resultaten voor u praktisch voor de dagelijkse praktijk.

Lindsey Douven kinderdiëtist en eet-coach, VoedingsWijs

Deze workshop wordt aangeboden door Nutricia

Wist je dat “te weinig melk” de meest genoemde reden is om vroegtijdig te stoppen met borstvoeding? Een probleem dat in veel gevallen voorkomen kan worden, door de melkproductie vanaf het eerste uur goed op te starten.

Het is vaak wel bekend dat de eerste dagen na de geboorte belangrijk zijn voor het opstarten van de melkproductie. Maar wist je dat het eerste uur na de bevalling daarbij cruciaal is? Onderzoek toont aan dat wanneer een kindje niet binnen het uur aan de borst wordt gelegd, de melkproductie op de langere termijn substantieel lager is. En wat als direct voeden nog niet lukt? Ook dan moet de melkproductie binnen het uur opgestart worden door snel en regelmatig te gaan kolven.

Wat dit voor belangrijke voordelen heeft op de korte én lange termijn, hoeveel extra waardevolle moedermelk dit al snel oplevert en hoe je de moeder in het kraambed hier goed in kunt begeleiden leren we je graag in onze workshop over “het belang van het eerste uur”.

Nienke van den Ende, Lactatiekundige bij Medela

Deze workshop wordt aangeboden door Medela

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk en zeker ook voor de kersverse mamma en pappa. Als kraamverzorgende ben je een professional die ouders enorm vertrouwen. Dat biedt mooie kansen om het gezin niet alleen te helpen met de zorg voor de baby, maar hen ook te ondersteunen met het maken van gezonde gewoonten die bij het nieuwe leven passen.

Tijdens de workshop zal inspiratie worden gegeven voor het maken van kleine gezondere stappen binnen het bestaande eetpatroon die makkelijker zijn vol te houden dan grote veranderingen. Daarnaast zal er worden ingegaan op populaire eetgewoonten zoals geen zuivel gebruiken, koolhydraatarm eten en vegetarisch of veganistisch eten. Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe kies je goed vervangers?

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding & Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezonder gaan eten is niet altijd makkelijk. Het gaat vaak om het veranderen van een gewoonte.  In deze workshop wordt uitgelegd hoe gedragsverandering werkt. Ook worden praktische voorbeelden gegeven van wat werkt om iemand zelf zijn of haar gedrag te laten veranderen en hoe een omgeving (bijv. thuis of restaurant) kan helpen om gezondere keuzes te maken.  In deze workshop zal de vertaalslag worden gemaakt naar de kraamzorg. Hoe kun je deze inzichten toepassen voor jezelf? Of meenemen in adviezen voor de gezinnen die je bezoekt?

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding & Gezondheid bij het Voedingscentrum

THEMA: Toekomst van de geboortezorg
De sector is hard aan het werk om de geboortezorg te verbeteren en er is de laatste jaren al veel bereikt als het gaat om perinatale sterfte. Toch is er nog veel te doen over interprofessionele samenwerkingen. Kraamzorg is een belangrijke bouwsteen binnen de toekomstige geboortezorg. Met deze sessies biedt de Dag van de Kraamzorg inzicht in wat jou als kraamverzorgende te wachten staat en wat jouw rol binnen deze ontwikkelingen zou kunnen worden.  

Door meer samen te werken, streeft de geboortezorg naar optimale uitkomsten voor moeder en kind. Integrale geboortezorg is dé nieuwe term. Het vraagt een verandering in werkwijze van alle zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg, dus ook kraamverzorgenden en verloskundigen.  Er bestaan verschillende beelden bij de term integrale geboortezorg en bij velen is onduidelijk wat het nu eigenlijk inhoudt.. Binnen deze sessie gaan we in op vragen als:

 • Wat is Integrale geboortezorg eigenlijk?
 • Wat is het verschil met de huidige geboortezorg?
 • Voor welke populatie is Integrale geboortezorg noodzakelijk?
 • En wat betekent het voor mij als zorgverlener werkzaam in de geboortezorg?

Dr. Hajo Wildschut, gynaecoloog buiten dienst en senior consultant en Dr. Inge Boesveld, Verloskundige en co-auteur Integrale Geboortezorg

Eén van de belangrijkste bouwstenen van integrale geboortezorg is de rol van de (aanstaande) moeder. Zij heeft een eigen verantwoordelijkheid om haar zwangerschap zo gezond en veilig mogelijk uit te dragen. Dit vraagt om ondersteuning van  zorgverleners om haar zo goed mogelijk bij te staan bij het maken van belangrijke keuzes. Het vraagt om zorg die goed aansluit op haar wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Gezamenlijke besluitvorming vraagt om een verandering in de werkwijze van veel zorgverleners. Binnen deze sessie gaan we in op vragen als:

 • wat is gezamenlijke besluitvorming?
 • Waarom is gezamenlijke besluitvorming belangrijk?
 • Hoe kan de (aanstaande) moeder geholpen worden bij het maken van keuzes?
 • Wat betekent het voor mij als zorgverlener werkzaam in de geboortezorg in de begeleiding van de (aanstaande) moeder?

Inclusief een voorbeeld uit de praktijk door een kraamverzorgende. Wat is er anders? hoe pak je het aan? Bijvoorbeeld als het gaat om het individueel geboorteplan.

Dr. Hajo Wildschut, gynaecoloog buiten dienst en senior consultant en Dr. Inge Boesveld, Verloskundige en co-auteur Integrale Geboortezorg

Loopt jouw registratieperiode van 3 jaar in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden ten einde? Dan kun je herregistratie gaan aanvragen.

Voor kraamverzorgenden die zich herregistreren in de periode vanaf april 2019 zijn nieuwe eisen opgesteld. De eisen kun je terugvinden op de website van het Kenniscentrum Kraamzorg, waar ook alle overige informatie over de herregistratie te vinden is. Ook zijn er video’s op de site beschikbaar waarin één en ander wordt uitgelegd. Dit geeft een goed beeld hoe het herregistreren in zijn werk gaat. Maar wil je het toch nog een keer allemaal uit de eerste hand horen, kom dan naar de workshop over Herregistreren van het Kenniscentrum Kraamzorg.

Esther van der Zwan en Marie-Pauline van der Ven van het Kenniscentrum Kraamzorg geven tijdens deze sessie een uitgebreide toelichting op de Herregistratie-eisen vanaf 1 april 2019 en beantwoorden graag alle vragen.

Marie-Pauline van der Ven en Esther van der Zwan, Kenniscentrum Kraamzorg

ls het aankomt op zwanger zijn in Nederland, is de man vandaag de dag nog steeds vaak het wormvormig aanhangsel van zijn zwangere vrouw. In boeken, tijdschriften en op internetfora is hij doorgaans een beetje de oenige variant, het klunzige ‘ach hij doet ook maar zijn best’-type. Daarmee heeft hij in de huidige maatschappij nog steeds een summiere rol op de bijrijdersplaats. Als het aankomt op zwangerschap dan. Is het erg dat de man een keer niet op de eerste plaats staat? In het geheel niet! Maar het heeft wel consequenties voor de traditionele ouderrollen.

 • Hoe worden zwangerschap, bevalling en kraamtijd eigenlijk door de man ervaren
 • Welke vooroordelen zijn er? Hoe kan de man meer betrokken worden?
 • En hoe kan de zwangerschapswereld er óók toe bijdragen dat de maatschappij een beetje gelijker wordt?

De zwangerschap – van bevalling tot en met kraamtijd – is een intense en mooie periode waar man en vrouw samen doorheen gaan. Willem Bisseling breekt dan ook een lans voor het doorbreken van traditionele rolpatronen in de samenleving. Van verloskundige tot doula, van media tot de kraamzorg. Wat is eigenlijk de positie van de man vandaag de dag in de rijke wereld van zwangerschap en kinderen? Wat wordt er van hem verwacht en waar moet hij zich vooral niet mee bemoeien? Hoe progressief is Nederland eigenlijk? In de lezing Zullen we het gewoon samendoen? neemt Willem Bisseling je mee in de wondere belevingswereld van de man tijdens een van de belangrijkste momenten in een mensenleven.

Willem Bisseling, literair agent en schrijver

De wereld verandert en de kraamzorg wil mee veranderen! Om kraamzorg nu en in de toekomst op maat te kunnen (blijven) leveren is het belangrijk dat we goed naar onze eigen sector kijken. Is het LIP nog goed? Leveren we de zorg die de cliënt nodig heeft? Maar ook: Is de manier waarop we de zorg organiseren toekomstbestendig? Hoe zie jij de toekomst van de kraamzorg? Hoe kunnen we de kraamzorg nog beter passend maken? Wat moet de sector nu doen om ook in de toekomst nog kraamzorg te kunnen leveren?

Margo van Heerbeek, beleidsadviseur Bo Geboortezorg

Het gemak van internet als database voor allerlei vragen, Apps die je helpen om vast te stellen of je een specifiek probleem hebt, Facebook berichten die je in de goede richting helpen?!

Multimedia en een wereld vol informatie is niet meer los te koppelen van ons dagelijkse bestaan. En als je het al zou willen dan is het zeer lastig om je hiervan te distantiëren. Daarnaast is de overvloed aan informatie een uitdaging om het kaf van het koren te scheiden. Als we dit zelf al een uitdaging vinden dan is het begrijpelijk dat de zwangere en kraamvrouw ook in deze uitdagende wereld van informatie hun weg proberen te vinden om naast “vermaak” ook op zoek te gaan naar de “juiste” informatie. Welke rol kan je als kraamverzorgende spelen bij het helpen van de ouders naar goede en juiste informatie en de multimedia een plaats te geven waarin het gezin centraal blijft staan en het gebruik van multimedia niet een verstorende factor wordt. In deze “prikkelende” interactieve workshop worden deze onderwerpen nader besproken en de zoektocht naar handvatten voortgezet.
Deze workshop wordt verzorgd door Vrouw&Zorg

Weten waar je goed in bent, wat je energie geeft en weten wat je valkuilen zijn geeft zelfinzicht. Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten en uitdagingen meer in te zetten? En wat kan juist versterkend werken? In deze workshop krijg je inzichten hoe je vanuit je Cirkel van Invloed meer leiderschap en pro-actief gedrag kunt inzetten op de werkvloer. Competenties die je als kraamverzorgende kan inzetten om mee te bewegen in deze veranderende tijden, voor nu en in de toekomst.

Eileen Kalkman en Miranda Rep, Confriends

Denk jij wel eens na over vragen als: Hoeveel salaris hoor ik eigenlijk te krijgen én hoe werkt het functiewaarderingssysteem in de kraamzorg? Hoe zit het met wachtdiensten en bereikbaarheid? En wat is een cao eigenlijk? Op al deze vragen, en nog veel meer, geeft Roos Albers tijdens deze sessie antwoord. Zorg dat je er bij bent, zodat jij weet waar je recht op hebt!

Tip! Op de stand kun je meteen aan de cao-onderhandelaar vertellen wat jij graag geregeld ziet in de nieuwe cao Kraamzorg, waar de onderhandelingen dit najaar voor van start gaan.

Roos Albers, gastlesdocent van CNV Zorg & Welzijn

In deze workshop bespreken we verschillende praktijksituaties die regelmatig voorkomen in de Kraamzorg. Samen met een ervaringsdeskundige en een juridisch adviseur bespreken we in dit uur de mogelijkheden die jij als werknemer hebt in deze situaties. Uiteraard bespreken we, bij voorkeur, de situaties die jullie zelf inbrengen!

Lisa Winter, Senior juridisch adviseur CNV Zorg & Welzijn