Sessies

Tijdens de Dag van de Kraamzorg kies je vier sessies. De sessies worden de komende tijd aangevuld. Meer informatie over het skillslab vind je hier.

THEMA: Goede start voor moeder en kind
Kraamzorg is noodzakelijke en toegankelijke zorg voor een veilige start voor gezondere kinderen en moeders. Jij als kraamverzorgende kunt dure zorg voor nu en later voorkomen. Je kraamgezin een goede start geven, dat is waar het om draait. Tijdens de Dag van de kraamzorg zijn er daarom diverse sessies en workshops die ingaan op de meer ingewikkelde situaties waar jij als kraamverzorgende tegenaan kunt lopen.

Tijdens deze workshop deelt dermatoloog Marjolein Leenarts haar kennis en geeft ze veel praktische tips over de verzorging van kinderhuid. Wat zijn normale vlekjes en plekjes, en welke moet je echt in de gaten houden?Hoe voorkom je allergieën en andere huidproblemen? Ook de verzorging van babybillen, het badje en moedervlekken passeren de revue. Maar ook het koortslipvirus, waterpokken en krentenbaard…

En uiteraard is er tijd om deze dermatoog alles, maar dan ook alles te vragen wat je wel eens zou willen weten over de huid.

Marjolein Leenarts, dermatoloog

1 partner + 1 partner = partnerrelatie + ouderrelatie + ouder-kind relatie

Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven en een bevalling is één van de indrukwekkendste gebeurtenissen in het leven. De rol en betrokkenheid van de partner is daarbij van groot belang, zowel voor, tijdens als na de bevalling!

Investeren in een positieve beleving van de bevalling en de overgang naar het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen en voor de relatie tussen de ouders. Als professional in de geboortezorg heb je hierin een essentiële rol!
Vanuit (wetenschappelijk) onderzoek is er veel kennis over interactie tussen partners enerzijds en tussen ouders en baby anderzijds. Ook weet Marlies inmiddels uit eigen ervaring – na twaalf jaar waarin ze meer dan duizend stellen begeleidde met behulp van de cursus Prettig Bevallen – dat het echt de moeite waard is om je als team voor te bereiden op zowel de bevalling als de overgang naar het ouderschap.

Na afloop heb je kennis over:
• Het belang van de rol van de partner rondom de bevalling
• Het belang van een goede voorbereiding voor beide ouders, als team, op de bevalling en de overgang naar het ouderschap.
• De rol van de kraamverzorgende hier bij.

Marlies Galema, verloskundige (n.p.), auteur, trainer, spreker en docent

Ook dit jaar is het mogelijk om de skillslab carrousel ook als workshop te kiezen (tijdens de pauzes is het skillslab vrij te bezoeken). Je maakt dan in een kleine groep kennis met verschillende vaardigheden en oefent deze vaardigheden. In iedere workshopronde komen 3-4 verschillende vaardigheden aan bod. Laat je verrassen welke vaardigheid je gaat oefenen!    

In een multiculturele samenleving heb je als professional te maken met allerlei verschillende gewoontes rondom de bevalling en kraamtijd en opvoeding. Hoe ga je hiermee om? Hoe wordt er omgegaan met andere kinderen binnen het gezin? En welke rol speelt oma bijvoorbeeld?

In deze workshop bespreken we op een interactieve manier de verschillende gebruiken en rituelen rondom de bevalling en kraamtijd.

Workshop verzorgd door Stichting Voorlichters gezondheid

Meer informatie volgt.

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

 • Wat betekent dit voor de kraamzorg?
 • Wat vraagt dit van kraamverzorgenden en hun relatie met kind en ouders?

In deze workshop leer je wat de stappen van de meldcode voor jou inhouden en is er ruimte voor de dilemma’s en vragen uit de praktijk.

Edith Geurts

Meer informatie volgt.

In 2015 wordt Hiske Kuilman voor het eerst moeder. Wat een roze wolk had moeten zijn eindigt in een nachtmerrie. Haar zoontje Hugo wordt volledig onverwacht stil geboren. Een intense week vol verdriet volgt. Ineens moet ze keuzes maken waar ze nog nooit eerder over nagedacht heeft. In plaats van een kraamweek met beschuitjes, borstvoeding en baby knuffelen, moet ze samen met haar man een begrafenis regelen. Hiske beschrijft in deze lezing deze kraamweek die zo anders was dan ze ooit had kunnen vermoeden.

Helaas eindigt niet elke zwangerschap in een levend geboren baby. Als kraamverzorgende kun je te maken krijgen met een gezin waarin de baby is overleden. Het is belangrijk om te weten op welke manier je een gezin dat te maken krijgt met dit verlies kunt begeleiden. Het verliezen van een baby betekent ook het verlies van de toekomst en verwachtingen die je hebt van het leven met deze baby.

Je kunt in de kraamweek een essentiële rol hebben in het kennismaken en afscheid nemen van de overleden baby. Hiske geeft praktische tips die je kunnen helpen om deze kraamweek naast heel verdrietig, ook heel bijzonder te maken.

Deze lezing bestaat uit:

 • Een zeer persoonlijk verhaal over een kraamweek zonder baby
 • Do’s en don’t kraamverzorgende na het verliezen van een baby
 • Praktische tips om ouders die hun baby zijn verloren te begeleiden in de kraamweek

Bij kleine baby’s denken we al snel aan lieve kleine sokjes, veel knuffelen, kraambezoek en daarna aan gebroken nachten en huilen. Maar huilen is meer dan twee natte wangen.

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op onderwerpen als:

 • waarom huilen baby’s
 • wat doet huilen met een baby
 • wat doet huilen met de ouder
 • wanneer spreken we van een probleem
 • rust en regelmaat

Miluška Flooren-van Eekelen, oprichter van Liefdevol Dragen

THEMA: Voeding voor moeder en kind
Dat gezonde voeding tijdens de zwangerschap belangrijk is, weet iedereen. Maar binnen de kraamperiode is voeding net zo goed een basis voor de toekomst van moeder en kind. En ook borstvoeding is een heel belangrijk voor de beste start van moeder en kind. Vandaar dat er dit jaar diverse sessies zullen zijn met tips, handvatten en oplossingen voor de uitdagingen als het gaat om gezonde voeding.

Meer informatie volgt.

THEMA: Toekomst van de geboortezorg
De sector is hard aan het werk om de geboortezorg te verbeteren en er is de laatste jaren al veel bereikt als het gaat om perinatale sterfte. Toch is er nog veel te doen over interprofessionele samenwerkingen. Kraamzorg is een belangrijke bouwsteen binnen de toekomstige geboortezorg. Met deze sessies biedt de Dag van de Kraamzorg inzicht in wat jou als kraamverzorgende te wachten staat en wat jouw rol binnen deze ontwikkelingen zou kunnen worden.  

Door meer samen te werken, streeft de geboortezorg naar optimale uitkomsten voor moeder en kind. Integrale geboortezorg is dé nieuwe term. Het vraagt een verandering in werkwijze van alle zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg, dus ook kraamverzorgenden en verloskundigen.  Er bestaan verschillende beelden bij de term integrale geboortezorg en bij velen is onduidelijk wat het nu eigenlijk inhoudt.. Binnen deze sessie gaan we in op vragen als:

 • Wat is Integrale geboortezorg eigenlijk?
 • Wat is het verschil met de huidige geboortezorg?
 • Voor welke populatie is Integrale geboortezorg noodzakelijk?
 • En wat betekent het voor mij als zorgverlener werkzaam in de geboortezorg?

Dr. Hajo Wildschut, gynaecoloog buiten dienst en senior consultant en Dr. Inge Boesveld, Verloskundige en co-auteur Integrale Geboortezorg

Eén van de belangrijkste bouwstenen van integrale geboortezorg is de rol van de (aanstaande) moeder. Zij heeft een eigen verantwoordelijkheid om haar zwangerschap zo gezond en veilig mogelijk uit te dragen. Dit vraagt om ondersteuning van  zorgverleners om haar zo goed mogelijk bij te staan bij het maken van belangrijke keuzes. Het vraagt om zorg die goed aansluit op haar wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Gezamenlijke besluitvorming vraagt om een verandering in de werkwijze van veel zorgverleners. Binnen deze sessie gaan we in op vragen als:

 • wat is gezamenlijke besluitvorming?
 • Waarom is gezamenlijke besluitvorming belangrijk?
 • Hoe kan de (aanstaande) moeder geholpen worden bij het maken van keuzes?
 • Wat betekent het voor mij als zorgverlener werkzaam in de geboortezorg in de begeleiding van de (aanstaande) moeder?

Inclusief een voorbeeld uit de praktijk door een kraamverzorgende. Wat is er anders? hoe pak je het aan? Bijvoorbeeld als het gaat om het individueel geboorteplan.

Dr. Hajo Wildschut, gynaecoloog buiten dienst en senior consultant en Dr. Inge Boesveld, Verloskundige en co-auteur Integrale Geboortezorg

Loopt jouw registratieperiode van 3 jaar in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden ten einde? Dan kun je herregistratie gaan aanvragen.

Voor kraamverzorgenden die zich herregistreren in de periode vanaf april 2019 zijn nieuwe eisen opgesteld. De eisen kun je terugvinden op de website van het Kenniscentrum Kraamzorg, waar ook alle overige informatie over de herregistratie te vinden is. Ook zijn er video’s op de site beschikbaar waarin één en ander wordt uitgelegd. Dit geeft een goed beeld hoe het herregistreren in zijn werk gaat. Maar wil je het toch nog een keer allemaal uit de eerste hand horen, kom dan naar de workshop over Herregistreren van het Kenniscentrum Kraamzorg.

Esther van der Zwan en Marie-Pauline van der Ven van het Kenniscentrum Kraamzorg geven tijdens deze sessie een uitgebreide toelichting op de Herregistratie-eisen vanaf 1 april 2019 en beantwoorden graag alle vragen.

Marie-Pauline van der Ven en Esther van der Zwan, Kenniscentrum Kraamzorg

Een sessie gegeven vanuit de perspectieven: de rol van de kraamzorg/de rol van de cliënt. Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat moet ik als kraamverzorgende weten
 • Hoe kan social media een bijdrage leveren aan moeder en kind? 
 • In hoeverre versterkt het de zorg en het contact met de cliënt?
 • En welke medisch gerichte apps zijn interessant? 

Workshop wordt verzorgd door Vrouw&Zorg

Weten waar je goed in bent, wat je energie geeft en weten wat je valkuilen zijn geeft zelfinzicht. Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten en uitdagingen meer in te zetten? En wat kan juist versterkend werken? In deze workshop krijg je inzichten hoe je vanuit je Cirkel van Invloed meer leiderschap en pro-actief gedrag kunt inzetten op de werkvloer. Competenties die je als kraamverzorgende kan inzetten om mee te bewegen in deze veranderende tijden, voor nu en in de toekomst.

Eileen Kalkman en Miranda Rep, Confriends