Sprekers

Marjolein Leenarts
Dermatoloog
View Profile
x
Marjolein Leenarts
Dermatoloog

Marjolein Leenarts is medisch specialist in huidziekten, ofwel dermatoloog. Met veel plezier werkt ze in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk – een ziekenhuis dat bekend staat om haar expertise op het gebied van huid- en brandwonden. Ze heeft een eigen productlijn ontwikkeld die de oplossing biedt bij de verzorging van alledaagse huidproblemen zoals een gevoelige huid, droge handen, smetplekken of bijvoorbeeld jeuk bij waterpokken.

Minke den Heijer
Eigenaar en docent Babykennis
View Profile
x
Minke den Heijer
Eigenaar en docent Babykennis

Minke den Heijer is orthopedagoog en Infant Mental Health-specialist. De kwetsbaarheid van prille ouders en jonge baby's gaat haar aan het hart, vooral op momenten dat ouders en baby's het moeilijk hebben. Om deze reden heeft ze enkele jaren ouder-baby psychotherapie gegeven. Al snel realiseerde zij zich vanuit haar positie in de derde lijn, dat het ook heel belangrijk is voor de eerstelijnszorg om praktische kennis te hebben over zwangerschaps- en babypsychologie. Met Babykennis, geeft Minke geaccrediteerde nascholing aan o.a. de geboortezorg over zwangerschaps- en babypsychologie.

Rob Göbel
Projectleider en docent, Vrouw&zorg
View Profile
x
Rob Göbel
Projectleider en docent, Vrouw&zorg

Rob Göbel is projectleider en docent bij Vrouw&zorg. Vrouw&Zorg verzorgt een uitgebreid scholingsaanbod voor beroepsbeoefenaren werkzaam binnen de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Rob Göbel is gespecialiseerd in coaching, verzorgen trainingen, voorzitten vergadering, verloskunde 1e lijn, verloskunde 2de lijn en scholing.

Marie-Pauline van der Ven-de Vries
Directeur Kenniscentrum Kraamzorg
View Profile
x
Marie-Pauline van der Ven-de Vries
Directeur Kenniscentrum Kraamzorg

Marie-Pauline was 17 jaar lang directielid bij een thuiszorg- en kraamzorgcentrale. Met haar ervaring in de kraamzorg en geboortezorg weet zij als geen ander hoe belangrijk de plek van de kraamverzorgenden in de keten van de geboortezorg is en waaraan behoefte is in deze sector.

Esther van der Zwan
Secretaris Kenniscentrum Kraamzorg
View Profile
x
Esther van der Zwan
Secretaris Kenniscentrum Kraamzorg

Esther begon haar loopbaan als zorginkoper bij een zorgverzekeraar. Daarna heeft zij o.a. gewerkt als congresontwikkelaar Gezondheidszorg en manager van een bevalcentrum. In deze laatste functie werkte zij intensief samen met kraamverzorgenden en werd haar eens en te meer duidelijk, dat de professionaliseringsslag in de sector van groot belang is om binnen de keten een volwaardige partner te zijn. Binnen het Kenniscentrum Kraamzorg werkt zij hieraan door het (verder) ontwikkelen en vormgeven van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Dr. Hajo Wildschut
Gynaecoloog buiten dienst en senior consultant
View Profile
x
Dr. Hajo Wildschut
Gynaecoloog buiten dienst en senior consultant

Dr. Hajo Wildschut is gynaecoloog buiten dienst en senior consultant. Hajo heeft een lange carrière als gynaecoloog/perinatoloog, docent en wetenschappelijk onderzoeker achter zich. Samen met zijn team heeft hij in het Westfriesgasthuis te Hoorn (thans Dijklanderziekenhuis) de aanzet gegeven voor integrale geboortezorg. Momenteel is Hajo manager van de ‘Wildschut Consultancy’, een onafhankelijk adviesbureau waar de focus ligt op kwaliteitsverbetering op terrein van geboortezorg in Nederland, lage- en midden-inkomenslanden.

Dr. Inge Boesveld
Verloskundige en co-auteur Integrale Geboortezorg
View Profile
x
Dr. Inge Boesveld
Verloskundige en co-auteur Integrale Geboortezorg

Dr. Inge Boesveld is van oorsprong verloskundige. Zij heeft in het verleden verschillende verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteund. Ook deed zij onderzoek naar o.a. samenwerking binnen geboortecentra. Zij is mede redacteur van het boek “Integrale Geboortezorg. Samen bevalt goed”.

Miluška Flooren-van Eekelen
Oprichter van Liefdevol Dragen
View Profile
x
Miluška Flooren-van Eekelen
Oprichter van Liefdevol Dragen

Miluška Flooren-van Eekelen van Liefdevol Dragen geeft scholing aan Kraamverzorgenden over Slapen&Huilen en Kraamdragen- hechting in dragen in de kwaamweek-. Met haar bedrijf richt ze zich op het vroege hechtingsproces tussen ouder en kind. Daarnaast leidt ze draagconsulenten op.

Eileen Kalkman
Mede-eigenaar, ontwikkelaar en trainer, Confriends
View Profile
x
Eileen Kalkman
Mede-eigenaar, ontwikkelaar en trainer, Confriends

Eileen Kalkman is mede-oprichter van Confriends en mede-auteur van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.

Miranda Rep
Mede-eigenaar , ontwikkelaar en trainer, Confriends
View Profile
x
Miranda Rep
Mede-eigenaar , ontwikkelaar en trainer, Confriends

Miranda Rep is mede-oprichter van Confriends en mede-auteur van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.