Sessies

Tijdens de Dag van de Kraamzorg kies je vier sessies. Meer informatie over het skillslab vind je hier.

Kraamzorg is noodzakelijke en toegankelijke zorg voor een veilige start voor gezondere kinderen en moeders. Jij als kraamverzorgende kunt dure zorg voor nu en later voorkomen. Je kraamgezin een goede start geven, dat is waar het om draait. Tijdens de Dag van de Kraamzorg zijn er daarom diverse sessies en workshops die ingaan op de meer ingewikkelde situaties waar jij als kraamverzorgende tegenaan kunt lopen.

De eerste belangrijke ontwikkelingstaak van een kind is om hechtingsrelaties aan te gaan met mensen uit zijn directe omgeving. Dit lukt momenteel maar bij ongeveer zeven op elke tien kinderen, terwijl het grote gevolgen heeft voor de rest van hun psycho-sociale ontwikkeling. De vraag waar we ons tijdens mijn workshop over zullen buigen is: hoe kunnen kraamverzorgers helpen om de hechtingsrelaties tussen ouders en kinderen in Nederland te helpen verbeteren? 

Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut 

In het kraamgezin is de nieuwe baby niet altijd ook de eerste! Regelmatig is er al een lieve grote broer of een trotste grote zus. Tenminste, dat hoop je als ouder wel. Soms vind het oudere kind die baby helemaal niet zo leuk en laat dat merken ook! Dit kan voor spanning en vervelende situaties zorgen. Het kan echter ook andersom zijn. Een overenthousiaste grote broer of zus, die het lastig vindt om afstand te nemen. En ook dit kan zorgen voor spanningen en vervelende situaties.

Als kraamverzorgende kun je een prachtige rol spelen in dit verhaal. Van bewustwording bij de ouders over de beleving van het kind, tips over het betrekken van het jonge kind bij de situatie tot grenzen afbakenen op een liefdevolle manier. En voor het kind ook! Van een andere manier van vragen stellen tot ze ondersteunen in de interactie met de baby en zelfs visite, zonder er een dagtaak bij te hebben.

Ook voor de kraamverzorgenden die de intake doen zitten er interessante tips in die al veel kunnen helpen tijdens de kraamperiode.

We gaan in op:

 • Benadering en betrekken van het jonge kind in de situatie
 • Het bieden van een realistische verwachting bij zowel ouders als kind(eren)
 • Bewustwording van taalgebruik en beroepshouding
 • Ouders ondersteunen in het zoeken naar- en afbakenen van grenzen

Want hechting is een proces. Niet alleen voor de ouders en de baby, ook voor de grote broer en/of zus.

Miluška Flooren-van Eekelen, oprichter van Liefdevol Dragen

Bij kleine baby’s denken we al snel aan lieve kleine sokjes, veel knuffelen, kraambezoek en daarna aan gebroken nachten en huilen. Maar huilen is meer dan twee natte wangen.

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op onderwerpen als:

 • waarom huilen baby’s
 • wat doet huilen met een baby
 • wat doet huilen met de ouder
 • wanneer spreken we van een probleem
 • rust en regelmaat

Miluška Flooren-van Eekelen, oprichter van Liefdevol Dragen

Stelling: ”Postpartum depressies moeten eerder gesignaleerd worden. Dit gebeurt nu vaak te laat, waardoor moeders onnodig in een heel diep dal terecht komen.”

Onderwerpen:

 • Postnatale depressies bij net bevallen moeders (en vaders)
 • Signalen van een postpartum depressie
 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Invloed van social media op net bevallen ouders
 • Zoveel mensen, zoveel meningen
 • Hechtingsproblematiek
 • Doorverwijzen: naar wie en wanneer?

Tilda Timmers, ervaringsdeskundige, therapeut en coach

In 2015 wordt Hiske Kuilman voor het eerst moeder. Wat een roze wolk had moeten zijn eindigt in een nachtmerrie. Haar zoontje Hugo wordt volledig onverwacht stil geboren. Een intense week vol verdriet volgt. Ineens moet ze keuzes maken waar ze nog nooit eerder over nagedacht heeft. In plaats van een kraamweek met beschuitjes, borstvoeding en baby knuffelen, moet ze samen met haar man een begrafenis regelen. Hiske beschrijft in deze lezing deze kraamweek die zo anders was dan ze ooit had kunnen vermoeden.

Helaas eindigt niet elke zwangerschap in een levend geboren baby. Als kraamverzorgende kun je te maken krijgen met een gezin waarin de baby is overleden. Het is belangrijk om te weten op welke manier je een gezin dat te maken krijgt met dit verlies kunt begeleiden. Het verliezen van een baby betekent ook het verlies van de toekomst en verwachtingen die je hebt van het leven met deze baby.

Je kunt in de kraamweek een essentiële rol hebben in het kennismaken en afscheid nemen van de overleden baby. Hiske geeft praktische tips die je kunnen helpen om deze kraamweek naast heel verdrietig, ook heel bijzonder te maken.

Deze lezing bestaat uit:

 • Een zeer persoonlijk verhaal over een kraamweek zonder baby
 • Do’s en don’t kraamverzorgende na het verliezen van een baby
 • Praktische tips om ouders die hun baby zijn verloren te begeleiden in de kraamweek

Hiske Kuilman, verliescoach voor ouders die een baby zijn verloren, spreker en trainer over babyverlies en ervaringsdeskundige

Ook dit jaar is het mogelijk om de skillslab carousel ook als workshop te kiezen (tijdens de pauzes is het skillslab vrij te bezoeken). Je maakt dan in een kleine groep kennis met verschillende vaardigheden en oefent deze vaardigheden. In iedere workshopronde komen 3-4 verschillende vaardigheden aan bod. Laat je verrassen welke vaardigheid je gaat oefenen!  

Verpleegtechnische vaardigheden staan op de lijst van “nieuwe” vaardigheden die je als kraamverzorgende kunt aanleren en die zijn opgenomen in de nieuwste editie van het KCKZ register. Tijdens de Dag van de Kraamzorg is het mogelijk om met verschillende verpleegtechnische vaardigheden kennis te maken en te oefenen onder begeleiding van een van onze Vrouwenzorg trainers. Om te oefenen wordt er gebruik gemaakt van diverse oefenfantooms zodat de vaardigheid zo realistisch mogelijk geoefend en getoetst kan worden. Maak kennis met: Injecteren (IM en subcutaan), bloeddrukmeting en verblijfskatheter verwijderen.

Vrouw&Zorg

Meer informatie volgt.

Vrouw&Zorg

Als kraamverzorgende heb je de kans om bij te dragen aan een gezonde start voor de jonge baby. Jonge ouders staan vaak open voor jouw professionele adviezen. Toch is het soms nog niet zo makkelijk om leefstijl thema’s bespreekbaar te maken binnen het kraamgezin. Hoe reageren de ouders als ze worden aangesproken op hun leefstijl gedrag of het geven van ongezonde voeding aan de andere kinderen binnen het kraamgezin? Meer kennis over de leefstijl thema’s en meer communicatievaardigheden maakt dat de gesprekken laagdrempelig en effectiever zullen verlopen. Een sessie over het leren signaleren van verbeterpunten op het gebied van leefstijl voor de jonge baby en de andere kinderen in het gezin. En helder communiceren met de ouders.
Miranda Rep en Eileen Kalkman, trainers en mede-oprichters Confriends

Soms verloopt het communiceren en samenwerken tussen de kraamverzorgende en het kraamgezin nog niet zo gemakkelijk. Dit kan zijn omdat er geen klik is, of het gezin andere normen en waarden of verwachtingen heeft dan de kraamverzorgende. Hoe ga je als professional om met klanten die boos worden, zich niet aan de afspraken houden, onmogelijke eisen stellen of een andere visie over zorg hebben?

In deze actieve workshop leer je communicatievaardigheden die kunnen helpen om effectiever en plezieriger te kunnen samenwerken met de kraamvrouw en haar gezin.

Miranda Rep en Eileen Kalkman, trainers en mede-oprichters Confriends

Kan een kraamverzorgster in de eerste periode het verschil maken voor het babybrein? Welke invloed heeft stress op het babybrein, zo ja hoe voorkom je dit dan? Waarom is verzorging meer dan alleen verzorging?

Deze workshop gaat over de ontwikkeling van het flexibele babybrein. De afgelopen jaren is hier steeds meer over bekend geworden. In onze interactieve workshop vertellen wij aan de hand van filmbeelden en praktijkervaringen hier meer over. Wat je leert kan je meteen toepassen in de praktijk. Uw eigen praktijkervaringen zijn ook van harte welkom. 

Onderwerpen die aanbod komen zijn:

 • Hechting en de taal van de handen
 • Respectvolle verzorging en belang van goede interactie
 • Waarom is beweging belangrijk voor de ontwikkeling van het brein?

Onze babypedagogiek is geïnspireerd op het gedachtegoed van arts en pedagoog Emmi Pikler.

Marjo Severijn en Mabel Houdtzagers van M&M Pedagogiek-Training-Advies

Een kersverse moeder heeft een flinke klus geklaard. Daarom is het in de kraamtijd extra belangrijk om gezond te eten en te drinken om weer op krachten te komen. De meeste vrouwen starten bovendien met het geven van borstvoeding en dat brengt speciale voedingsadviezen met zich mee. Hoe kun jij de moeder hier goed in begeleiden? Welke voedingsadviezen kun je de kraamvrouw geven? Hoe kun je er als kraamverzorgende voor zorgen dat de moeder gezond eet en drinkt?
Het Voedingscentrum geeft jou als kraamverzorgende handige tips & trucs en informatie over gezonde voeding die je kunt gebruiken in de gezinnen waar jij komt. Ook handig voor na de kraamtijd, want ook dan blijft gezond eten en drinken natuurlijk belangrijk!

Een greep uit de informatie die aan bod komt:

 • Kun je alles weer eten wat niet kon tijdens de zwangerschap?
 • Welke adviezen over voeding kun je geven aan kersverse moeders?
 • Hoe kan voeding bijdragen aan het op gang krijgen/houden van de borstvoeding?
 • En hoe zit het dan met de kraamvrouw die niet voor borstvoeding kiest?
 • Nu snel weer afvallen?
 • Welke voeding helpt de ontlasting weer op gang te brengen?
 • Waar vind je gemakkelijke en gezonde recepten?
 • Wat zijn geschikte tussendoortjes en dranken?
 • Hoe krijgt de kraamvrouw al die boterhammen binnen en wat doe ik erop
 • Fabels over voeding, hoe ga je daarmee om?

De start van de workshop bestaat uit een inventarisatie van prangende vragen, zodat deze spelenderwijs meegenomen kunnen worden in de workshop. De insteek: lekker praktisch en met een koffertje vol bagage naar huis.

Joke Knoppert, projectmedewerker Gezonde Start (-10 maanden tot 4 jaar)

Alle pasgeboren baby’s maken 5 reflexgeluiden om hun behoeften aan te geven. Een geluidje voor honger, moe, een boertje dat dwarszit, darmkrampjes en ongemak. Handig voor jezelf, maar vooral ook zeer goed over te dragen aan je kraamgezin. Ouders krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen omdat ze beter weten wat hun baby nodig heeft. Tijdens de workshop zullen we alvast uitleg geven over twee geluiden. Dan kan je direct oefenen!
Bregje Hamelynck, Dunstan Babytaal trainer

In het kader van integrale zorg proberen verloskundigen en gynaecologen de samenwerking in de geboortezorg te verbeteren. Dit doen zij onder andere door verantwoordelijkheden en geld anders te verdelen. Deze herverdeling zorgt voor een professionele ‘domeinstrijd’ tussen verloskundigen en gynaecologen. Ook om de kraamverzorgende wordt ‘gestreden’, want de kraamverzorgende is een onmisbare kracht tijdens de bevalling en de kraamperiode. Van oudsher hoort de kraamverzorgende bij de verloskundige; de verloskundige heeft  de kraamverzorgende nodig bij thuisbevalling en tijdens de kraamperiode is de kraamverzorgende de ogen en oren van de verloskundige. Maar steeds vaker wordt de kraamverzorgende toegeëigend door de gynaecoloog en ingezet bij een poliklinische bevalling, in bevalcentra of kraamafdelingen ter vervanging van de verpleegkundige. Deze lezing gaat over het getrek van verloskundigen en gynaecologen voor het werk van kraamverzorgende, de rol van kraamverzorgenden hierin en de gevolgen voor de zorg aan zwangeren en barenden.
Bahareh Goodarzi, verloskundige, docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam en promovenda bij de afdeling Verloskundige Wetenschappen aan het Amsterdam UMC

Als kraamverzorgende heb je in de thuissituatie, tijdens een thuisbevalling en in de kraamperiode, een belangrijke rol in de zorgverlening. In een acute situatie moet je samenwerken met de verloskundige en ambulanceverpleegkundige. Als zorgverleners tekortschieten en fouten maken, is dat vaak gevolg van slechte onderlinge communicatie en samenwerking. In deze workshop krijg je meer zicht in waarom communicatie en samenwerking zo belangrijk en kwetsbaar is. Ook gaan we aan de slag met concrete methoden voor goede communicatie en samenwerking.
Bahareh Goodarzi, verloskundige, docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam en promovenda bij de afdeling Verloskundige Wetenschappen aan het Amsterdam UMC en Joost van der Ploeg, ambulanceverpleegkundige

Wist je dat ongeveer 95% van alle kraamvrouwen kraamzorg afneemt? Kwetsbare gezinnen nemen gemiddeld minder uren kraamzorg af dan niet-kwetsbare gezinnen. We denken dat dit gevolgen kan hebben voor de gezondheid van moeder én kind op korte en lange termijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat juist kwetsbare gezinnen meer gebruik gaan maken van kraamzorg? Daarvoor moeten we eerst weten waarom ze minder uren afnemen. En waarom er ook kwetsbare vrouwen zijn die wel het aantal geïndiceerde uren afnemen. Als we dat weten, kunnen we zorgen dat de drempels om kraamzorg af te nemen verlaagd worden.

De wettelijke bijdrage, een ‘vreemde’ over de vloer en culturele verschillen worden vaak genoemd als drempels. Klopt dat? Om juist een zo eerlijk mogelijk antwoord van de kwetsbare vrouwen zelf te krijgen, hebben we hen geïnterviewd. We hebben gevraagd naar hun ideeën over kraamzorg, hun ervaringen en redenen waarom ze kozen voor meer of minder kraamzorg. Dit leverde mooie en eerlijke gesprekken op. Tot onze verrassing bleek bijvoorbeeld de eigen bijdrage niet de meest genoemde reden om minder uren kraamzorg af te nemen.

In deze interactieve workshop zal Lyzette haar ervaringen vertellen. Ook zal ze in gaan op de volgende onderwerpen:
• Wat zijn de kenmerken van kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen?
• Onderzoek doen met kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen: hoe doe je dat?
• Wat ging er goed en wat was moeilijk?
• Welke redenen hebben kwetsbare vrouwen om veel of weinig kraamzorg af te nemen?
• Opvallende uitspraken uit de interviews
• Concrete handvatten voor jou als kraamverzorgende in de zorg voor kwetsbare gezinnen

Lyzette Laureij, arts en promovenda bij de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC

De sessies worden de komende periode aangevuld.